Phuket Sunshine Village - About Us

เกี่ยวกับมูลนิธิ 
บ้านเด็กตะวันฉาย!

บ้านที่แท้จริงที่เชี่ยวชาญด้านการต้อนรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น      
เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกนำออกไปจากครอบครัว

วัตถุประสงค์หลัก

 • ปกป้องเด็กจังหวัดภูเก็ตจากการล่วงละเมิดทางกาย จิตใจ และทางเพศ

 • นำความช่วยเหลือและการสนับสนุนทันทีให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย

 • แจ้งให้เด็กและชุมชนทราบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพวกเขา

 • ให้การศึกษาและให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่เด็กพึงได้รับการสงเคราะห์

 • ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน

วัตถุประสงค์อื่น ๆ

 • เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กพึงได้รับการสงเคราะห์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิใน 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

 • จัดหาที่พักและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่ยากไร้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีและต่อมาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฐานะพลเมืองปกติทั่วไปได้

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ทำงานด้านสวัสดิการเด็กและคุ้มครองเด็กโดยการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้ง GOs และ NGOs

 • ให้ความร่วมมือและประสานงานกับ GOs และสภากาชาดไทยในการคุ้มครองเด็กและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุสำคัญ

เราคือ 
สถานสงเคราะห์

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณและเพื่อน ๆ 

บางครั้ง เราถูกเข้าใจผิดว่าเป็น "สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า"
เราจึงต้องการที่จะแก้ไขความเข้าใจดังกล่าวว่า จริง ๆ แล้ว เราเป็น “สถานสงเคราะห์เด็กพึงได้รับการสงเคราะห์” เนื่องจากเด็ก ๆ ของเราส่วนใหญ่ (ประมาณ 60%) ยังคงมีครอบครัวอยู่ เด็กๆ อยู่กับเราเพราะตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาเองไม่สามารถดูแลพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

สำหรับเด็กที่ไม่มีทางเลือกที่ปลอดภัยในการอยู่ร่วมกับญาติพี่น้อง มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายได้ให้การดูแลแบบครอบครัวอุปถัมภ์ในระยะสั้นและระยะยาวตามคำแนะนำของผู้บริหารกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทย เด็กทุกคนในความดูแลของเราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวภายในหมู่บ้านหมู่บ้านตะวันฉาย

about the phuket saunshine village
Phuket Sunshine Village Foundation - Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร

 • นางสาวศุภลักษณ์กาญจนเมธากุล
  (ประธาน/กรรมการประธานกรรมการ)ประธานกรรมการ
 • นางวิไลวรรณดีเนล
  (กรรมการและผู้ปกครองสวัสดิภาพ)ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
 • นายแฟรงค์ ไมเคิล คูตูร์
  (กรรมการและรองประธาน)รองประธานกรรมการ
 • นายเดวิด พอล แวน-แซนท์
  (กรรมการและเหรัญญิก)
 • นายฟรีดริค แซม ฟาวม่า
  (กรรมการและเลขานุการ)
 • นางสาววนิดา หงษ์หยก
  (กรรมการ)
 • นายฟรานโก้ เฟอร์รี่
  (กรรมการ)
 • นางสาวกัญญ์วรา เชื้ออ่อน
  (กรรมการ)
 • นายโทมัสก็อทชอล์ค
  (กรรมการกิตติมศักดิ์)

เรายินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.

บัญชีรับบริจาค:

ธนาคารกสิกรไทย - เมืองภูเก็ต / SWIFT CODE: KASITHBK
ชื่อบัญชี: มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย / เลขที่บัญชี: 102-2-00125-4
ที่อยู่ธนาคาร: 14 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย 15/20 ซอยน้ำหนึ่งใจเดียว หมู่ 1 ถนนเทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 info(@)phuketsunshinevillage.org / Phone & Fax: +66-(0 ) 76-614-116 - ออกแบบโดย: dp