Phuket Sunshine Village - The Village

จากจุดกำเนิด     จนถึงขณะนี้ 

หมู่บ้านเด็กตะวันฉายค่อย ๆ พัฒนามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไร

อะไร

  • หมู่บ้านเด็กตะวันฉายเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กพึงได้รับการสงเคราะห์ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายเป็นเจ้าของและดูแลจัดการ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในปี
    พ.ศ. 2548 หลังจากประสบภัยพิบัติสึนามิ

ใคร

  • เริ่มต้นจากความคิดริเริ่มของสโมสรไลออนส์ ภูเก็ตอันดามันซีที่ร่วมมือกับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตเพื่อทำให้โครงการนี้เป็นจริง มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคหลายพันรายทั่วโลก และต่อมาสามารถซื้อที่ดินของตนเองที่เกาะสิเหร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะ

อย่างไร

  • ด้วยการสนับสนุนอย่างมากมายของสภากาชาดฝรั่งเศส จึงทำให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ประกอบด้วยอาคารหลักและบ้านแฝด 6 หลังถูกสร้างขึ้นมา และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านของเด็ก ๆ กว่าร้อยคนนับตั้งแต่นั้นมา

แนวคิด

เป้าหมายของเราคือ การจัดตั้งหมู่บ้านเด็กที่สามารถรองรับเด็กกำพร้าและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้มากถึง 100 คน เป้าหมายของเราคือ การสร้างบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับชีวิตครอบครัวตามปกติมากที่สุดให้กับเด็ก ๆ สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ การให้การศึกษาที่ดีแก่เด็ก ซึ่งจะทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

โครงการของเราคือ การสร้างหมู่บ้านเด็กตามแนวคิด SOS Kinderdorf (หมู่บ้านสำหรับเด็ก) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ Hermann Gmeiner ชาวออสเตรียในเมืองเล็ก ๆ ของชาว Tyrolean ชื่อเมือง Imst ในปีพ.ศ. 2492 หมู่บ้านเด็กมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่จะให้เด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดได้อีกต่อไป ได้มีสภาพแวดล้อมที่มั่นคงเพื่อการดำรงชีวิตต่อไป

หมู่บ้านเด็กของเรามุ่งเน้นไปที่การดูแลเด็กแบบครอบครัว เป็นการดูแลในระยะยาว เด็กจะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์และความรักที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถฟื้นฟูจากสิ่งที่เคยประสบมาซึ่งมักจะทำให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจ พวกเขาจะเติบโตในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่มั่นคงและได้รับการสนับสนุนเป็นรายบุคคลจนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นอิสระหรือจนกว่าสถานการณ์ครอบครัวของพวกเขาจะดีขึ้นอย่างมาก

เราช่วยให้บุตรหลานของเรามีอนาคตที่ดีขึ้นโดยการพัฒนาทักษะทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย สอนพวกเขาเกี่ยวกับค่านิยมและความรับผิดชอบของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวด้วยความรัก การทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นหลักประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กเหล่านี้ แนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากสี่ประเด็นหลัก:

เด็กทุกคนต้องการการดูแลจากผู้ปกครองที่สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กแต่ละคน

เด็ก ๆ เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีเด็กหญิงและเด็กชายอายุต่างกันเป็นพี่น้องกัน

ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุน

พี่น้องทางสายเลือดจะไม่แยกจากกันหากเป็นไปได้และหากเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เราไม่ได้เป็นอะไร

บางครั้ง เราถูกเข้าใจผิดว่าเป็น "สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า" 

เราจึงต้องการที่จะแก้ไขความเข้าใจดังกล่าวว่า จริง ๆ แล้ว เราเป็น “สถานสงเคราะห์ด็กพึงได้รับการสงเคราะห์” เนื่องจากเด็ก ๆ ของเราส่วนใหญ่ยังคงมีครอบครัวอยู่ เด็กๆ อยู่กับเราเพราะตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาเองไม่สามารถดูแลพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

สำหรับเด็กที่ไม่มีทางเลือกที่ปลอดภัยในการอยู่ร่วมกับญาติพี่น้อง มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายได้ให้การดูแลแบบครอบครัวอุปถัมภ์ในระยะสั้นและระยะยาวตามคำแนะนำของผู้บริหารกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทย เด็กทุกคนในความดูแลของเราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวภายในหมู่บ้านหมู่บ้านตะวันฉาย

สถาบันเลี้ยงดูเด็ก

หลายครอบครัวที่ยากจนมอบความไว้วางใจให้กับสถาบันต่าง ๆ ดูแลบุตรหลานของตน โดยเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ทางออกจากความยากจน อย่างไรก็ตาม การดูแลเด็กโดยสถาบันอาจมีผลเสียในระยะยาวและและบางครั้งก็ส่งผลเสียต่อการพัฒนาการของเด็กที่ไม่อาจนำกลับคืนมาได้อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ของเราที่หมู่บ้านเด็กตะวันฉายมีการตรวจสอบครอบครัวของเด็ก ๆ อยู่เสมอ และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยพาเด็ก ๆ กลับไปสู่ครอบครัวที่เหลืออยู่ของพวกเขาและทำให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับชีวิตครอบครัวตามปกติในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่วงใย

โดยปกติ ครอบครัว (ที่เหลืออยู่) ของเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราสามารถเยี่ยมเด็กๆ ที่หมู่บ้านได้เป็นประจำ และเราก็อนุญาตให้เด็กอยู่กับครอบครัวในช่วงสุดสัปดาห์ได้ตามความเหมาะสม

กิจกรรม

เพื่อที่จะรวมเด็กทุกคนเข้ากับชีวิตทางสังคมของบ้านใหม่ของพวกเขา เราได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น:
- กีฬา
- ยิมนาสติก
- ว่ายน้ำ
- การทำสมาธิ
- งานฝีมือ
- การเต้นรำ
- การทำสวน
- การทำอาหาร
- บทเรียนการแล่นเรือใบ 
- ศาสนศึกษาและสังคมศึกษา
- ทัศนศึกษาเพื่อการศึกษาและเพื่อความสนุกสนาน 
- และการเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย

  • นอกจากนี้ เรายังจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบปีเช่นเดียวกับการฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ เราช่วยให้บุตรหลานของเรามีอนาคตที่ดีขึ้นผ่านการพัฒนาทักษะทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย สอนพวกเขาเกี่ยวกับค่านิยมและความรับผิดชอบต่อครอบครัว

  • การอบรมเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวด้วยความรัก ด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการดูแลเอาใจใส่สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประกันอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กเหล่านี้

เรายินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.

บัญชีรับบริจาค:

ธนาคารกสิกรไทย - เมืองภูเก็ต / SWIFT CODE: KASITHBK
ชื่อบัญชี: มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย / เลขที่บัญชี: 102-2-00125-4
ที่อยู่ธนาคาร: 14 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย 15/20 ซอยน้ำหนึ่งใจเดียว หมู่ 1 ถนนเทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 info(@)phuketsunshinevillage.org / Phone & Fax: +66-(0 ) 76-614-116 - ออกแบบโดย: dp