Phuket Sunshine Village - Visitor Rules

ใช่ค่ะ/ครับ เรามีกฎ!

ขอขอบคุณที่เข้าใจเรา กฎของเรามีไว้เพื่อ
สวัสดิภาพของเด็กและเพื่อการจัดการที่เหมาะสมของมูลนิธิโดยทั่วไป

กฎและข้อบังคับของผู้เข้าเยี่ยมชม

ต้องปฏิบัติตามกฎและแนวทางต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขของเด็ก:
ก่อนอื่น โปรดเข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านมากกว่า 25 คนในหนึ่งครั้งได้

01.

การเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่ม 

ไม่อนุญาตการเข้าเยี่ยมชมแบบกลุ่มทัวร์ หมู่บ้านไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว!

02.

ไม่มีการเยี่ยมชมในวันอาทิตย์

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมหมู่บ้านของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. เท่านั้น

03.

กรุณาลงทะเบียน

กรุณาแจ้งชื่อและแสดงบัตรประจำตัวของท่านต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

04.

ต้องได้รับอนุญาต 

การอนุญาตให้เยี่ยมชมหมู่บ้านจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของเรา ซึ่งจะเป็นคนพาท่านชมหมู่บ้าน

05.

ห้ามเข้าพื้นที่หวงห้าม

ห้ามมิให้เข้าไปในบ้านที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่รวมถึงพื้นที่หวงห้ามอื่น ๆ โดยเด็ดขาด

06.

ห้ามถ่ายรูปภาพ

ห้ามถ่ายรูปภาพของเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่อาวุโส อนุญาตให้ถ่ายรูปภาพอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

07.

เผยแพร่โดยได้รับอนุญาตเท่านั้น  

การเผยแพร่ภาพถ่ายหรือบทความใด ๆ เกี่ยวกับหมู่บ้านหรือเด็กทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานประชาสัมพันธ์ก่อน

08.

กรุณาแต่งกายให้เหมาะสม

ขอความกรุณาแต่งกายให้เหมาะสมตลอดเวลา

09.

ห้ามสูบบุหรี่

ทั้งหมู่บ้านเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่

10.

วิธีการบริจาคที่ถูกต้อง

หากท่านประสงค์ที่จะทำการบริจาค กรุณาลงบันทึกที่สำนักงานธุรการของเรา และ/หรือฝากสิ่งของบริจาคของท่านไว้กับเจ้าหน้าที่อาวุโส

11.

ใช้ "ความเป็นธรรม"

โปรดทราบว่าด้วยเหตุผลที่เป็นธรรมต่อเด็กทุกคน เราจะไม่รับของขวัญส่วนบุคคล สำหรับในกรณีพิเศษ โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่อาวุโส

เรายินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.

บัญชีรับบริจาค:

ธนาคารกสิกรไทย - เมืองภูเก็ต / SWIFT CODE: KASITHBK
ชื่อบัญชี: มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย / เลขที่บัญชี: 102-2-00125-4
ที่อยู่ธนาคาร: 14 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย 15/20 ซอยน้ำหนึ่งใจเดียว หมู่ 1 ถนนเทียมประชาอุทิศ เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 info(@)phuketsunshinevillage.org / Phone & Fax: +66-(0 ) 76-614-116 - ออกแบบโดย: dp